Ella Frances Sanders

Journal

Slovenian

Velikodušnost

Napisal sem izmišleno notico:
kaj sem ti pustil v hladilniku, kje imaš
sveže perilo, zakaj je na mizi vino
–ne moti me, da v resnici
ne bom odpotoval nikamor.
Prekladam knjige, ležim na zofi
in s svojo prisotnostjo zgoščam temo:
moje megibnost je stvar med stvarmi.
Ne, zares me jezi to, da se mesec
še ni pomaknil čez hišo na to stran,
čeprav je dvorišče mokro
od mesečine in stara jablana
za sabo pušča dolge vlažne sence.
Vem. zjutraj bo spet vse isto, zakaj
mesečeva velikodušnost je
tiha in hladna.

Andrej Hočevar

Generosity

I wrote an imaginary note:
what I’d left for you in the fridge,
where to find the clean laundry,
why there was wine on the table—
It’s alright that I’m not
going away.
I re-stack the books, I lie on the sofa,
my presence only thickening the dark,
my stillness but a thing among things.
No, what really bothers me is that
the moon has not yet crept
over the building to this side,
yet the backyard is wet
with moonlight and the old apple tree
is leaving long, moist shadows.
I know that tomorrow it will all be
the same again—the moon’s generosity
is quiet and cold.

(Translation by Kelly Lenox)